Wapnö Gårdsbryggeri

Wapnö Gårdsbryggeri

Wapnö öl ingår i gårdens eget kretslopp. Ett öl som vi vågar påstå att vi är ensamma om. Grunden i ett gott öl är malten och för att utveckla karaktäristiska och exklusiva smaker golvmältar vi vårt eget korn och vete själva. Så Sveriges enda gårdsmälteri hittar du här! Självklart drivs bryggeri och mälteri av förnybar energi från vår biogas och lika självklart utgör gårdens eget artesiska vatten en viktig grund i vårt öl. Med hela kedjan får vi kontroll på kvalitet och smak från fält till flaska och en klar miljövinst är att vi utfodrar våra djur med biprodukten mäsk.
Våra öl finns att köpa på systembolaget


Så mältas kornet från Wapnö fält

Vatten från egna källor

Våra fyra vattenkällor här på gården är från Magnus Stenbocks tid, ett artesiskt vatten som porlar på 12 meters djup. Det är av största vikt att vara rädd om vattnet då det är en grundläggande del i kretsloppet.


Stöpning

Själva mältandet sker i 3 steg där vi börjar med stöpning, vilket innebär att man blötlägger och luftar kornet i ca 2 dagar eller tills grodden tränger sig igenom skalet. 

Groning

Därefter startar Groningen- där själva grodden får växa till sig och där själva bladgrodden växer till optimal längd. Här gäller det att hålla maltbädden sval och fuktig med bra luftgenomströmning vilket regleras med både värme och kyla via vår biogasanläggning. Vi vänder malten kontinuerligt för att groddarna inte ska växa ihop sig.

Kölning

Vid sista fasen, Kölningen, ökar vi temperaturen och torkar ut malten samt stoppar växtfasen. Enzymerna är verksamma och medför ökad koncentration av sockerarter. Beroende på vilken malt vi vill framställa så höjer vi temperaturen till olika grader. Hela processen från stöpning till kölning tar 7 - 8 dagar.

Från fält till flaska

Wapnö öl bryggs på spannmål som både har odlats och golvmältats här på gården, vilket är helt unikt och ger kontroll från fält till flaska. Ja, du kan till och med få reda på vilket fält kornet vuxit på!

Sädesfält i Vapnödalen

På Wapnö fält odlar vi Härodlat® spannmål till människa och djur.

Bryggeri & mälteri

Med egen mältning har vi möjlighet att utveckla karakteristiska malter och smaker för Wapnö öl. Att dessutom få veta vilket fält kornet skördats ifrån, är ett fantastiskt mervärde för kunden.

Wapnö Gårdsöl

Wapnö öl finns i många olika sorter. Dessutom buteljerar vi vatten från egna källor, must och cola.